Háttérhatalom,  Koronavírus

Életért és Szabadságért

Segítsd a felvilágosítást egy megosztással!
 
 
 
A társadalom újraegyesítése az egyetlen BÉKÉS eszköz, mellyel megakadályozhatjuk egy diktatúra kiépítését.
Kérek mindenkit, szánjon időt az alábbi cikk elolvasására, mely útmutatóul szolgálhat benne.
Elég hosszúra sikerült, de mivel összefoglaló és leleplezi a trükköket, nem kell többé más orvosi szaklapot átnyálaznotok, hogy vitába tudjatok állni. Ígérem megéri végigolvasni. vagy csak gyere a facebook csoportba és később majd elolvasod. 🙂 Csatlakozzatok, hogy együttes erővel harcoljunk, az Életért és a Szabadságért!
 
 
Összefoglaló írás a koronavírus mögötti tervekről és megoldásáról. Végén letölthető pdf-ben.
 
 
Fejezetek:
Oszd meg és uralkodj! A hatalom megosztó terve általánosságban. Az egység megbontására és egymással való szembeállítására kitervelt program, kifejtése.
Az ördögi terv megkoronázása. A terv visszaigazolása a koronavírus hisztéria mögött
Kismalac és a farkasok.A fokozatosság elve a Magyar népmesén bemutatva.
Mi van a maszk mögött?A fokozatosság elve a maszkviselés mögött. A maszk, precedens értékű jogilag, megfelel a farkas egyik hátsó lábának.
Járványbőrbe bújt farkasA koronavírus járványt felhasználják a jogaink törlésére és a gazdaságunk felvásárlására.
Forró vizet a kopaszra!A védelmi stratégia alapja
Járványügyi intézkedések.

 

Életért és Szabadságért!

Többet ÉSZszel, mint erővel!

Oszd meg és uralkodj!

Amikor a hatalom, egy új uralkodói világrendet akar bevezetni, meg kell szüntetnie a szabadságjogokat, mellyel a nép törvényesen felléphet a társadalmat, gazdaságot felforgató, és az emberi életet, értékeket veszélyeztető tervekkel szemben, és egyúttal ki kell szelektálnia, és meg kell szabadulnia a veszélyes gondolkodóktól, akik ezeket a jogaikat alkalmazva, megdönthetnék a rendszerüket. Egy életet fenyegető veszély általában elég félelmet szül az emberekben, hogy gondolkodás nélkül feladják a jogaikat, ha választásra kényszerülnek, ezért egy általuk kreált, életveszélyes helyzet elhárítására, szándékosan olyan védelmi intézkedéseket dolgoznak ki, melyek sértik az emberi jogokat. Mindig is lesznek, akik még vakon hisznek a hatalom megmentő szerepében, és lesznek kételkedők, akik meglátják a trükköt a színjáték mögött, így a társadalom megosztása eleve a terv részét képezi. A hatalom egyszerre mindkét oldalt támogatja féligazságokkal, amivel a nézeteiket erősíti meg, hogy a kialakuló vitákban, egyre nagyobb legyen az ellentét. Fokozatosan szigorítva a jogsértő, látszólag az emberi élet védelmében hozott intézkedéseket, addig hergelik a szabadságjogokért harcolókat, míg azok olyan sértőek, veszélyesek, vagy elfogadhatatlanok lesznek, míg rá nem kényszerülnek a megszegésére. A hatalom által kiszabott intézkedések megszegése, a saját maguk és családjuk életérért aggódók szemében, felér egy ellenük ért támadással, mely félelmet szülve bennük, halálos ellenségképet vetít, a média által amúgy is számtalan negatív jellemvonással megbélyegzett, ellenálló csoportra. A hatalom, a hívők védelmére kelve, megnyeri támogatásukat a lázadók elleni, fokozatosan keményedő büntető intézkedések foganatosítására, majd végül a lázadás eltiprására, mellyel példát statuálva, jó ideig elveszi a kedvét minden további kétkedőnek, a hatalommal szembeni ellenállásra. A hatalom könnyű szerrel elbánik az ellenálló szabadságjogi aktivistákkal, mert részben katonai erőfölényben vannak, részben ismeri az ellenállás reakcióját és a szabadságharc forgatókönyvét, hiszen ők kondicionálták a filmekkel a társadalom fejébe.

Az ördögi terv megkoronázása.

Ahogy a hatalom emberei már megmondták jó előre, egy nagy világválságra van szükség az új világrend felállításához, melyben uralmukat az egész világra kiterjeszthetik. Minden jel arra mutat, hogy ezt a koronavírus járvány akarják felhasználni a terveik megvalósítására. A hatalom legnagyobb félelme, az ellene fellépő, tudatos tömegek összefogása, melynek alapja a közös, hiteles világnézet, amit a közösség, az ismereteik egymással való megosztásával, eszmecserével alakítanak ki, és a közösségi médiákon keresztül terjesztenek, ezzel egységbe kovácsolva a népet. Ehhez elengedhetetlen a szabad, hiteles, cenzúra nélküli kommunikáció, mely biztosítva a korlátlan információ áralmást, gondolkodásra is serkent. Nem csoda, hogy a hatalom pont az információ adó-, és szerző helyeket kaparintja meg, hogy az egyoldalú tájékoztatással, kiölje az emberből a gondolkodásra való késztetést, válogatott, hamis félinformációk adagolásával rávezesse a „megfelelő” következtetésekre és a számára kedvező irányba terelje a társadalmat. A hatalom, nem véletlenül a szabadságjogainkat támadja, melyek biztosítják ezeket a feltételeket, és törvényes lehetőséget ad a kialakított világnézetünk, társadalmi és gazdasági rendszerünk felforgatóival szembeni védelemhez. A hatalom úgy alakította ki a járványügyi intézkedések, hogy szembeállítsa az életet a szabadsággal. Kihasználva a nép, tudósokba és doktorokba vetett vak hitét, elhitette, hogy ez egy olyan halálos vírus, mely ellen csak jogaink korlátozásával tudunk hathatósan védekezni. Olyan járványügyi intézkedéseket vezettek be, melyek amellett, hogy orvosilag nem igazolható hatással rendelkeznek egy járvány leküzdésében, a jogaink korlátozására mind alkalmasnak bizonyulnak. Egészségügyi veszélyre hivatkozva megvonták a egészséges emberek szabadságjogát, kijárási korlátozással. Egészségügyi veszélyre hivatkozva, megvonták emberek szólásszabadságát, cenzúrával, ha véleménye nem egyezett a hatalom szakértőivel és a hivatalos média propagandájával, ami hangzatos szlogeneken és hatásvadász mémeken alapult. Egészségügyi veszélyre hivatkozva köteleznek egészségügyi használatra alkalmatlan maszkok viselésére, és távolságtartásra egészséges embereket, ellehetetlenítve az emberek egészséges mentális életét biztosító szociális érintkezést és a társas kapcsolatokat, sértve a méltósághoz való jogukat is. Úgy tűnik az életünk védelmében, magát az élethez és a társadalom természetes, egészséges működéséhez szükséges alapokat veszélyeztetik, ráadásul teljesen fölöslegesen, mert a vírusok, mikrobák az ember természetes közegéhez tartoznak, és nem veszélyeztetné az életünket, ha az ember szimbiózisban élne természettel és figyelne a higiéniára. Élőhalottként koporsóba menekülünk a halál elől, megvonva magunktól mindent, ami az életet jelenti. Láthatjuk, hogy a jogaink, melyek kivívásáért és megtartásáért ősapáink a vérüket ontották, mennyire létfontosságúak egy társadalom szabadságát és biztonságát illetően, így megérthető a szabadságjogokért aggódó állampolgárok elégedetlensége a kormány járványügyi intézkedéseivel szemben, melyek sértik azokat. Ezeket a jogokat semmilyen ürüggyel, még népegészségügyi veszélyre hivatkozva sem vehetik el, és nem is korlátozhatják. Ősapáink is tudták, hogy a közösség jogai fontosabbak az egyén életénél, hiszen a jogok elvételével, ki vagyunk szolgáltatva olyan nemzetellenes, emberellenes intézkedéseknek, melyek az életünk mellett, gazdasásunk, társadalmunk minden létfontosságú elemét veszélyeztetheti, így nem csoda, hogy példa értékűen, saját életüket áldozták fel a közösség jogainak kiharcolásáért és megvédéséért. Az első vírustámadási hullám láthatóan kettészakította az országot, az életükért harcolókra, akik a koronavírus járványban vizionálják lehetséges, gyötrelmes halálukat, és a szabadságunkért harcolókra, akik a számtalan leleplezett médiás trükk és statisztikai manipuláció miatt, a járvány mögötti támadás esélyét nagyobb veszélynek tartják a társadalmunkra és az emberiségre, mint magát a vírust, és kételkednek a kormányunk és a mögötte álló szakértői csoport tudásában, vagy hazánk iránti lojalitásában. Mivel mindkét kialakult csoport célja és félelme jelentős a jelen társadalmunk és a következő generációk életét illetően, az egymással való vitatkozások és győzködések helyett, mely hatalomnak kedvező viszályokhoz, ellenségeskedésekhez és megosztottságunkhoz vezet, olyan közös célokat kell találjunk, melyek mind a két csoport problémáit kezeli és egyesíti őket. Olyan járványügyi intézkedési alapokat kell megfogalmazzuk és követelünk, melyek a jogaink megsértése, és a gazdaságunk tönkretétele nélkül, hathatós és kivitelezhető megoldást nyújt a mostani koronavírus, vagy a jövőbeni járványokkal szemben, a jelenleg alkalmazott, kiforgatott, kontraproduktív intézkedések helyett. A járványügyi paradoxon fogalmat azért találták ki, hogy az intézkedések hatásosságára fogják a járvány észrevétlenségét, mondván csak azért nem vettük észre a járványból semmit, mert olyan jók voltak az intézkedések. Igazából azért nem volt járvány, mert nálunk már olyan későn érkezett be a vírus, hogy simán tudtunk okulni az Olasz példából, ahol médiás trükkökkel és statisztikai csalásokkal akarták felnagyítani a járvány súlyosságát, igazolva a drasztikus intézkedéseik jogosságát. Emellett kontraproduktív intézkedésekkel1 több halálos áldozatot tudtak felmutatni, mint amit a vírus okozott volna. Valójában nem a járvány volt súlyos, hanem azt kellett felnagyítani, hogy meglegyen a halálos félelmet előidéző félelemkép, mellyel a jogainkat korlátozó és egyben a járvány nagyságát súlyosbító járványügyi intézkedéseket tudnak foganatosítani. Ősi trükk ez, melyet minden diktátor alkalmazott, akárcsak Hitler. Szükség van egy ellenségképre, magam oldalára fordítható áldozatra, és a hős megmentő diktátorra. Úgy tudok bizalmat gerjeszteni az áldozatban, hogy olyan ellenségképtől mentem meg látványosan, amit valójában én kreálok elé. A hamis ellenségképnek általában annyi igazságtartalma van, amennyivel hitelesítik. Van vírus, de azt félelmetesebbnek mutatjuk, mint ami valójában. Jelen helyzetben az áldozat a nép, az ellenségkép a felnagyított vírus, a megmentők a hatalom tudósai, akik a nép bizalmát akarják elnyerni, és a járványügyi intézkedéseik hatásosságát akarják bizonygatni, hogy milyen jól kezeli a járványt, pedig ha nem is lépnének fel a járvány ellen, akkor sem történne semmi komolyabb, mint egy átlagos járványnál. A Svéd példa mutatja a járvány valódi súlyosságát, és követendő példát állít elénk, azzal a kivétellel, hogy az idősek otthonát kell fokozottabban megvédenünk, melyre ők nem fordítottak kellő figyelmet, és ennek következtében lettek nagyobbak a halálozási számok. Az első hullám a szelektálást segítette, melyben eldőlt, ki melyik oldalon áll. Az életüket féltő, hatalom intézkedéseiben hívőkre, vagy a szkeptikusokra, akiknek bizalma megingott a halatom tudósaival, politikusaival, szakértőivel szemben. A második hullámra azért lesz szükség, hogy megtörje és eltapossa az ellenállást. Amennyiben a társadalom elfogadja az egyre sértőbb, értelmetlenebb, életellenesebb, szabadságellenesebb intézkedéseket, a hatalom a járványügyi intézkedések hatásosságát fogja igazolni, mellyel népegészségügyi veszélyre hivatkozva kitörölhetik szabadságjogainkat és ellenállás nélkül vezethetik be a diktatúrát. Amennyiben nem tartjuk be az intézkedéseket, a járvány súlyosbodását az ellenállókra fogja, és még drasztikusabb intézkedéseket vezet majd be, melyek már a hívők idegeit is kikezdik, de ők nem a hatalmat fogják okolni érte, hanem az ellenállókat. Ekkor lép közbe a hatalom, aki a hívők oldalára állva, megnyerve a támogatásukat, immáron nemzetvédelem ürügyén harcolhat törvényesen, a terroristává avanzsált lázadók ellen, bármilyen kényszerítő eszközzel. A feladatot végrehajtó erőszervezeteit (zsoldos katona, büntetés-végrehajtásban dolgozó) már gyorsan „kiképezte” a feladatra, ahelyett hogy önkéntes segítőket toborzott volna a „halálos” járvány elleni küzdelemben. Pat helyzet, de szerencsére van más eszközünk is. Ezek a kontraproduktív intézkedések olyanok, mintha az ember elmenne fejfájással az orvoshoz, aki a WHO-tól kapott az információt, közölné velünk, hogy egy olyan súlyos fejfájás járvány van, hogy a szokásos fejfájás csillapító helyett, drasztikusabb intézkedésekre van szükség. Ezért napi 3×10 alkalommal verje a fejét a falba, s ha a tünetek nem szűnnek, két hét múlva jöjjön vissza. Amikor a páciens visszatér súlyosbodó tünetekkel, az orvos megállapíthatja, hogy a járvány annyira súlyos, hogy még a drasztikus intézkedések ellenére sem javult. Majd elővesz egy kalapácsot… Pedig csak egy kis aszpirin kellett volna.
  • A fertőtlenítők állandó használata pont egy ilyen intézkedés, ami látszólag a kórokozóktól véd meg, de állandó használatával, kiszárítva és kisebesítve a bőrt, rést ejt a testünk külső védekező rendszerén, melyen a koronavírus mellett, számos más kórokozó is bejuthat.
  • Egészséges embereknél, a kórokozókkal, mikroorgazmusokkal való állandó kapcsolat edzésben tartja az immunrendszerüket, mely minden fertőzés leküzdésével ellenállóbbá válik, egyre hatékonyabban védve ki a támadásokat. A maszkok hosszú távú viselésével és a távolságtartással pont ezt a természetes képességünket veszítjük el, fogékonyabbá válva a veszélytelenebb kórokozókra.
  • Vírus elszaporodását gátló gyógyszerek (hydroxychloroquine) használatának túladagolása (Külföldi eseteknél) súlyosbít a beteg állapotán.
  • Megnyugtató tájékoztatás helyett, félinformációkkal, negatív kimenetelű végkövetkeztetések folyamatos árasztásával immunrendszert romboló félelem generálása.
  • Karantént a főleg hajós kereskedőknél alkalmazták, akik messzi földrészről hazatérve, bármilyen betegséget magukkal hozhattak. 40 napig nem léphettek a szárazföldre, kiszűrve a betegeket, akik ez idő alatt látható tüneteket produkálnának egy komoly betegség esetén. Mai gyakorlatban a súlyos fertőző betegeket szeparálják el, hogy ne fertőzzék meg az egészségeseket. A hatalom szakértői összezárták a potenciálisan tünetmentes fertőző gyerekeket a legveszélyeztetettebb csoporttal, az idősekkel, hiszen az iskolából, óvodából hazaküldött gyereket sok szülő nem tudta máshol elhelyezni, csak a nagyinál. Olaszországban különösen hozzá járult az esetszám növekedéshez, mert ott nagycsaládok élnek közös háztartásban, ahol még közvetlenebb a különböző generációk közötti kapcsolat.
  • A vírus határokon át való feltartóztatására haszontalan, de látványos intézkedéseket alkalmaztak, mint lézeres hőmérőzés, egy olyan vírusnál, ami elvileg egy hétig lappang, és nem mutat fertőzésre utaló jeleket. Ez még egy laikus számára is abszolút értelmetlen és szakszerűtlen, viszont így lehet megfertőzni egy országot, anélkül, hogy a szándékosságra gyanakodnánk. Nálam ez nem sikerült.  

Kismalac és a farkasok

A tanulságos magyar népmese őseink bölcsességét hagyományozza át utódaikra, figyelmeztetve az ősi trükkökre, melyeket már ellenük is használtak. Mese részlet.: https://egyszervolt.hu/estimese/a-kismalac-es-a-farkasok-nepmese-20170309.html Volt a világon egy kismalac, annak volt egy kis háza egy nagy rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett magában, odamegy egy nagy ordas farkas, beszól az ajtón: – Eressz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom. – Nem eresztelek biz én, mert megeszel. – Ereszd be hát legalább az egyik hátulsó lábam. A kismalac beeresztette az egyik hátulsó lábát. Hanem alattomban odatett egy nagy fazék vizet a tűzhöz. Kicsi idő múlva megint megszólalt a farkas: – Ugyan, kedves malackám, ereszd be a másik hátulsó lábam is. A kismalac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis iső múlva megint beszólt: – Kedves malackám, ereszd be a másik hátulsó lábam is. A kismalac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis iső múlva megint beszólt: – Kedves malackám, ereszd be a két első lábam is. A kismalac beeresztette a két első lábát is; de a farkasnak az se volt elég, megint megszólalt: – Édes-kedves kis malackám, eressz be már egészen, majd meglásd, egy ujjal se nyúlok hozzád. Erre a kismalac egy zsákot szépen odatett a nyíláshoz, hogy amint a farkas jön háttal befelé, egyenesen abba menjen be. Azzal beeresztette. A farkas csakugyan a zsákba farolt be. A kismalac se volt rest, hirtelen bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, leforrázta vele a farkast, azután hirtelen felmászott egy nagy fára. Részlet vége.

Aki nosztalgiázni akar, a képre kattintva, megnézheti a mesét.


A mesében a kismalac ismerve a trükköt, számított a csapdára. A hatalom is lassan, fokozatosan, szisztematikusan felépítve a támadást, kikezdi a védelmet, hogy támadáskor már könnyű szerrel legyőzze a védtelen áldozatot. Mint amikor a békát lassan melegítik, az fokozatosan változtatva a testhőmérsékletén, hozzászokik az egyre melegebb vízhez, míg meg nem fő. Ha hirtelen dobnák a forró vízbe, azonnal kiugrana. A maszk kérdés a farkas egyik hátsó lábának felel meg, egy olyan csapdában, ami jogilag Precedens értékű, melyre később vissza utalva, bármelyik más jogunkat, bármilyen ürüggyel megvonhatják, amivel a későbbi nemzetellenes intézkedések ellen törvényesen védekezhetnénk. Nem lehet velük egyezkedni, alkudozni, mert akkor bele megyünk a játékukba, amivel egy kis rést ejtenek a rendszerünk védelmében, melyet folyamatosan kitágítva, nagyítva, végül az egészet elbontják, szabad utat adva támadásaiknak. Igen, ez csak egy vacak maszk, de jogilag ugyan az, mint az oltás kötelezése. Ha népegészségügyi veszélyre hivatkozva kötelezhetnek maszkra, akkor ugyan ezen ürüggyel megvonhatják szabadságodat és bármit a tilalmad ellenére beléd olthatnak, ültethetnek.

Mi van a maszk mögött?

A maszkviselés kérdését, és hatásából kialakult vitát a társadalom megosztásra használják. Mindkét oldalt táplálják és megosztják féligazságokkal, részigazságokkal, ami a maga helyzetében lehet igaz, de már egy másik környezetben, időben lehet nem állja meg a helyét. Ez azért jó, mert mindkét oldalnak részben igaza van, ami a nézetének hitelt adva, eltántoríthatatlanul tud vitatkozni a másik oldallal szemben. És pont ez a lényeg. Nem számít mennyire használ a maszk, hanem az mi van a maszk mögött?   Két oldal nézeteit ismerjük.: „A maszkok nem védenek meg a vírusoktól, egészségügyi alkalmazásra nem valók, és a vírus kisebb, mint a maszk anyagának szöveti rései. „ Ez részigazság, mert a vírus mindig valami részecskéhez kötődik, pl. nyálcseppekhez, amit viszont felfog. Ellenben hiába fogja fel a nyálat, a maszk átázhat a kilélegzett párától, vagy nyáron az izzadtságtól, és a vírus és egyéb kórokozók megfertőzhetnek. „A maszk nem engem véd hanem téged” szlogen a kórházban helyén való, ahol az orvos és beteg között egymást védik védőfelszereléssel, főleg egy operációnál, ahol fel van nyitva az ember elsődleges védelmi rendszere, a bőre, de nem az utcán, középületekben, közlekedési eszközökön, ahol az ember természetes immunrendszere, évezredek óta, alapul véve az ember társas természetét, eleve úgy fejlődött, hogy a kollektív és személyes immunizációhoz, az immunrendszer erősödéséhez, az emberi kapcsolatok szolgáltatják az alapfeltételt. A maszkok használata megvonja a szervezetünket az állandó támadástól, aminek következtében az immunrendszerünk „ellustul”, legyengül, és kiszolgáltatott lesz gyengébb kórokozókkal, betegségekkel szemben is. Láthatjuk, hogy vica-verza mindkét oldalnak leosztanak lapot a küzdelemhez, olcsó hangzatos mémekkel, szlogenekkel. Máskülönben már kiderült, hogy a vírus önmagában nem halálos, a tünetmentes vírushordozók meg nagyon gyenge terjesztők, a hatalom véleményével szemben, így fölösleges is a maszkok használata egészséges emberek között. A maszk viselésével kapcsolatban is mind a két oldalnak adtak hitelt az egymásnak ellentmondó tájékoztatással. A veszélyeztetettek védelmére vannak más megoldások is, csak azok nem a hatalom érdekét szolgálják.     A virológiai felhasználásra alkalmatlan teszteket azért erőltetik, mert a sok fals pozitív adatra alapozva statisztikájukat, a hatalom számára kedvező járványgörbét tudnak rajzolni, hiszen a tesztelések számának növelésével, arányosan több igazolt fertőzöttet tudnak felmutatni. Ha 100 tesztből 10 fertőzöttet találnak, 200-ból, arányosan 20-at. Ez nem azt jelenti, hogy minden fertőzött beteg, de a tesztelések számának változtatásával olyan görbét lehet rajzolni, amivel egy fantom járványt lehet szimulálni. A halálos kór vagy statisztikai csalás cikkemben bővebben kifejtem. Tesztlépcsőzéssel ugratják a számokat. Az alábbi példában a média és a kormány részinformációkkal akarta a népet megtéveszteni, hogy a korlátozások feloldása miatt súlyosbodik a járvány.
Május 19. 1454 tesztből 21 fertőzöttet találnak Május 20. 4032 tesztből 42 fertőzöttet találnak. A hvg: „éppen kétszer annyinál, mint egy nappal korábban”. (kék szöveg)
Nehéz elhinni, hogy a Hitel Világ Gazdaság írói ne tudnának statisztikát elemezni, és csak az esetszámokat veszik figyelembe, a majd háromszoros tesztelési számot nem. A hatalom virológusai, akik tavasszal azzal riogatták a népet, hogy a koronavírus nem szezonális, mint az influenza, és nem fog alább hagyni, most precízen szeptemberre megjósolták a 2. hullámot. Mitől váltak hirtelen ilyen nagy tudósokká, amikor szinte mindegyik félelemkeltő híresztelésük tévesnek bizonyult? Valójában, a kormányunk pontosan tudja, mik azok a helyzetek, melyekkel tesztelésekre tudja késztetni az embereket. 15 milliós kérdés. Mi az, ami szeptemberben indul és teszteléshez kötött? … A külföldön élő diákok augusztus utolsó hetében érkeznek az országba, mert akkor nyitnak a kollégiumok. Nekik 2 tesztet kell vállalniuk, vagy két hét karantént. Több ezren lehetnek, nem csak CEU-s, hanem minden egyetemre, főiskolára jelentkeznek Romániából, Ukrajnából is, ahol sárga és piros nemzetközi járványkód van érvényben. Merkely Béla, a kormány szakértője, aki amúgy szívsebész, a járvány berobbanását a külföldi nyaralókra és a fiatalokra szórakozására fogja. Egy külföldi nyaralás általában 1-2 hetes, tehát a nyaralók egész nyár alatt hordozhatták volna haza a vírust. A szórakozóhelyek, a strandok, balatoni szabadstrandok, balatoni büfék, és a vonatok is tömve voltak, maszk viselése és távolságtartás nélkül. A járvány mégse indult be, csak augusztus végén, sulikezdés előtt. Másik állításuk, hogy koronavírus a fiatalokra lett veszélyes, hiszen, bár duplája a fertőzöttek száma, mint tavasszal, amikor kijárási tilalmat rendeltek el, mégsem növekedett a betegek száma, és a fiatalok körében találták a legtöbb fertőzöttet. A házi karantén nem azt jelenti, hogy mindenki beteg, csak megnövekedett a külföldiek száma, akik nem akarnak fizetni a tesztekért 70 ezer forintot, mivel már nem az állam állja a költségét. A kormány nyilván tudatába van a kollégistáknak, akik fiatalok és augusztus utolsó hetében költöznek be, mégsem tűnik fel nekik az összefüggés. Az ősz beköszöntével, a hidegebbé vált időjárás következtében, egyre több lesz a náthás, influenzás ember. A tesztek false pozitív aránya is meg fog emelkedni, mivel ezekre is érzékenyen reagál, így jó okot ad a tesztek lépcsőztetéséhez. Ezt el is játszották, igazolva állításaikat. Augusztus 25.-én 1892 tesztből 23., augusztus 26.-án 4625 tesztből 73 fertőzöttet találtak. A hvg újra figyelmen kívül hagyta a tesztelések számának megugrását. 26.-ról sajnos nincs képernyőképem, ezért a hivatalos statisztikákhoz fordultam. https://ourworldindata.org/grapher/full-list-covid-19-tests-per-day?time=2020-03-07..2020-09-09&country=~HUN  
Aug 26. 73 magyar állampolgár (…) egy nappal ezelőtt 24…(fekete kihúzás)

http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/

Karantén (zöld) és az aktív esetek (szürke) növekedett szignifikánsan, a betegek száma (sárga) nem. Ha még emlékszünk, azért laposítottuk a járványgörbét, hogy ne omoljon össze az egészségügy, és addig kell a megszorításokat tartani, amíg nem tudjuk biztosítani az betegek ellátását. Ahogy az ország Cecíliája is megmondta, már a legrosszabbra is fel vagyunk készülve. Vettek több ezer lélegeztetőt, védőfelszerelést. Legutóbb azt állították, hogy van 8000 ágy, a kórházakban, ha járványgörbe laposításhoz akarjuk igazítani az esetleges korlátozásokat, még bőven lehetne engedni a fertőzést, hogy kialakuljon a természetes kollektív immunizáció, ami már eleve lehet részben ki is alakult, hiszen a sars-cov2 nem új vírus, csak a koronavírus egy új variánsa, így már eleve azért lehet sok (80%) tünetmentes fertőzött, mert a szervezetünk részben ismerve a behatolót, hatékonyan tud vele szemben küzdeni. A tünetmentes fertőzöttek nagyon csekély mértékben fertőznek, mert nem köhögnek, szemben a súlyos tüneteket produkálókkal, ezért se indult meg nyáron a fiatalok körében a járvány. A veszélyeztetetteket meg lehet védeni a fiatalok korlátozása nélkül is. A tendenciát elnézve, a kórházi ápolásra szorult betegek számának növelésére is meglesznek a trükkök, ahogy a halálozásra is meg voltak, mint amikor mindegyik betegnek a halálozási lapjára covid-19-et írtak, akit pozitívra teszteltek, bármibe is halt bele. Romániában is ezért növekedtek meg a halálozási számok a nyáron. (Alábbi képen)https://uh.ro/koronavirusos-halottnak-minosul-aki/?fbclid=IwAR2bTANpuHfc69-HEyCqLdrP23PzmjynI0qrXiQ2faZZAiLdDqavSQq5lQc Ezeket a tényeket összesítve, felmerül bennem a gyanú, a nép szándékos megtévesztésére. Vigyázzatok, nehogy náthásak legyetek, mert az is a koronavírus egy ősi, alapfajtája és tesztelésre foghatnak, és a környezetedet is. A kormány ezen információk biztos tudatában, mégsem tudja, vagy akarja levonni a helyes következtetéseket. Valahogy igazolódni látszik, hogy a háttérhatalom bábjaiként, a programjukat követve, azokra akarja fogni a járvány terjedését, félelmet keltve a hívőiben, akik meglátták mi van a maszk mögött. Így várható, a második hullámban a fokozódó szigorítások, melyekkel cselekvésre késztetik az ellenálló réteget, akik a várt reakcióik miatt, megtagadják az intézkedéseket, és ezzel feldobják a labdát a hatalomnak, hogy rájuk fogja a járvány fokozódását, a hívőkben ellenségképet generáljanak. Ezzel el is értünk az utolsó „hullámhoz”. A hatalom, a hívők támogatását elnyerve, egyre keményebben fogja büntetni, a terveit veszélyeztető, jogi aktivistákat. Erre utal az is, hogy a járvány megfékezésére, nem egészségügyben vett fel segédeket, hanem a büntetés-végrehajtás és a katonaság intézményeiben dolgozók számát növelte, ezzeltulajdonképpen egy gyors érlelésű zsoldos hadsereget kreálva magának. A hatalom szakértő doktorai, virológusai etikusan járnak el vajon akkor, amikor csak a negatív lehetséges eshetőségekkel kelti a félelmet, ami köztudottan gyengíti az immunrendszerünket, ahelyett, hogy azt erősítő természetes gyógymódokat ajánlana, tanácsokat osztogatna, mellyel felkészülten kivédhetnénk a vírus támadását? Ezekkel az intézkedésekkel, mind az egyén, mind a társadalom kollektív védelmét aláássák, kiszolgáltatva az embereket a veszélytelenebb kórokozóknak is. Megoldásra az oltást erőltetik, mellyel az ember természetes védelmét, mesterséges úton, futtában előállított „kotyvalékkal” helyettesíthetik, melynek súlyosabb következményei lehetnek, mint amit a vírus okozna. Milyen kiszolgáltatott is az az ember aki nem is mehet majd sehova a kezükben lévő segédeszköz nélkül? Mi az, hogy a kormány majd eldönti milyen szabályok szerint éljünk? Miért nem az emberek döntenek? Miért nem tájékoztatják az embereket közvetlenül a virológusok, miért zárt ajtók mögött tárgyal velük a kormány? Milyen indokkal tudják még az embereket megvonni a szórakozástól? Miért kell még mindig távolságot tartani? Gyakorlatilag nincs járvány, a legrosszabbra fel vagyunk készülve a kórházi ágyak kapacitását illetően, ami az indok volt a drasztikus korlátozások bevezetéséhez. Mire várunk még? Mikor adják vissza az életünket? Ha most nem cselekszünk ésszel, annyira elszigetelnek minket egymástól, és elveszik a kommunikáció lehetőséget, hogy nem fogunk tudni összefogni a jövőben bármilyen a társadalmat ért támadással szemben sem, csak fegyverrel, amiben biztos vesztünk, ahogy elődeink is vesztettek.

Járványbőrbe bújt farkas

A fentiekből kifolyólag gyanakszom, hogy a kormányunk részese a tervnek és ez az egész járványügyi kérdés csak egy álca, a hatalom tervének végrehajtásának eszköze, amit ha kiismerünk, és tervükkel szemben, összefogunk, kivédhetünk és megvédhetjük a jövő nemzedékének életét és szabadságát. Forrázzuk le a bőrt a farkasokról, a kiforgatott járványügyi intézkedések, médiás trükkök, és statisztikai csalások leleplezésével! Terjesszétek az információt, mint a vírusok, míg annyian nem leszünk, hogy felülírjuk ezt az emberiség ellenes programot! Kérek mindenkit, hogy töltse le az írásom (pdf, word) formátumban és terjessze minden lehetséges megoldással. A facebook megosztás azért nem jó, mert az csak egy elérési útvonalat ad az első megosztásra, amit ha törölnek, eltűnik mindegyik róla megosztott tétel. Minden ember egy egységet képezzen, ha levágják a fejét, maradjon ezer másik, aki a teljes tudással rendelkezik, és még több embert fertőz meg az információval, amig végül a fény bevilágítja a sötétséget. Legyetek vírusok!

Megoldás

Forró vizet a kopaszra!

  A győzelemhez, felborítva a hatalom tervének menetét, meg kell akadályozni a nép megosztását és egymással szembefordítását, olyan közös célt találva, amit megtámadhatatlan pozitív nézetekbe csomagolva, egyesíti a két csoportot, és megszünteti az egyoldalú tájékoztatást, a két oldal közötti információ áramlással. Olyan tüntető akciókat kell szervezni, mely csapatépítőként elmossa a két oldalra ragasztott, személyeskedő bélyegeket, viccet fakasztva eltereli a félelmet, látványával tömegeket vonz, úgy tartja be a szabályokat, hogy elbagatellizálva, lejáratja, nevetségessé teszi a hatalmat ,ügynökeiket, vagy intézkedéseit és alkalmas a társadalom informálására. Egyelőre a „nagy” tüntetés előtt, inkább mérjük fel az ellenállás méretét, mert túl kis tömeg visszájára is elsülhet. Ne tüntetés legyen, hanem tájékoztató fórum, egészségügyi séta, ahol a járványügyi intézkedéseket, nemcsak betartva, hanem mindenki a saját fantáziájából kifolyólag, ötletesen, viccet csinálva belőle, túltolja. A szabályokat betartva, nem intézkedhetnek ellene, és nem is foghatják rá a járvány megugrását. Pl. távolságtartás kínos betartása egymás közötti mérőszalagokkal, kéztávolsággal mérve. Egyfajta maszkabált kell csinálni a védőfelszerelések eltúlzott, paródiába illő viseletével. Műtősruha, szkafander, légzőmaszk stb. Még csak tüntetni sem kell, csak találkozni, sétálni egy időpontban és helyen, burleszk jelenetté változtatva a hétköznapi sétát, transzparensekkel, szórólapokkal, matricákkal, társalgással informálva a közösséget és csapatot építeni. Mindig az aktuális intézkedéseket kifigurázni. Mindenki számára egyértelműen abszurd világot teremteni. Az utca emberének figyelmét, érdeklődését felkeltve.

Járványügyi intézkedések és követelések.:

A hívők az életüket féltik, a szkeptikusok a jogaikat, s mivel mindkettő létfontosságú, egyik oldalt se lehet teljesen áttéríteni a másikhoz. A két csoportot egyesítő, segítő szervezetre van szükség, melynek olyan tervei és céljai vannak, ami egyrészt mindkét oldal számára elfogadható, közös nevezőként, másrészt a másik csoport, vagy a hatalom negatív helyzetbe kerül, annak támadásával, és rákényszeríti a hívőket a csatlakozásra. Nem kell az oltás, korlátozás, vagy bármi ellen tiltakozni, csak a jogaink megtartásáért kell küzdeni, mert a hatalom a terveit csak annak elvételével tudja beteljesíteni. Pár ötletet felvázolva, kísérletet teszek, olyan járványügyi intézkedések kialakítására, mely mindkét oldal számára elfogadhatóak, megadják mindenkinek a választás lehetőségét, jogaink megsértése nélkül védik meg az életünket, és a két oldalt egyesíti, a két legfontosabb emberi érték védelméért folytatott küzdelemben. Ezzel egy diszkurzust indítok el, melyben összefoghat a két oldal az életért és szabadságért.   Olyan járványügyi intézkedéseket kell minden helyzetre kitalálni, ami az emberek jogainak megsértése nélkül képes hatékony védelmet nyújtani a veszélyeztetetteknek.
  • Az állami kézben lévő kórházaknál, egészségügyi intézményeknél feltételezhetjük, hogy a szakképzett ápolók, orvosok, az állam által biztosított védőfelszerelésekkel, biztosítani tudják a járvány megfékezését és kezelését.
  • Az egyik kritikus terület az idősek otthona, ahol a legtöbb veszélyeztetett egy helyen van. Mind a kórházakban, otthonokban, egészségügyi intézményekben veszélyforrást jelentenek a velük, vagy mellettük dolgozó személyzet, akik kívülről bevihetik a kórokozókat és megfertőzhetik a bent levőket. A gondozó és a gondozott; az ápoló és az ápolt között kell kialakítani a védelmi vonalat, védőfelszereléssel fertőtlenítő eszközökkel. Ahogy a műtős doktor miatt se kell az egész társadalmat műtős ruhába öltöztetni, nehogy elkapja a vírust egy tünetmentes szuperfertőzőtől és átadja a betegnek, mert kiugrik két operáció között a balatoni lángososhoz. Itt is elég a doktor és beteg között kialakítani a védelmi vonalat.

A otthonokban lévő esetleges betegeket kell karanténnal elzárni az egészségesektől, nem minden egészséges embert bezárni otthonaikba, a munkába járó potenciálisan megfertőződő emberekkel. Ezáltal megakadályozhatjuk a vírus bejutását és elszaporodását, anélkül hogy korlátoznánk az emberek jogait, veszélyeztetnénk állásukat, és ezáltal megélhetésüket.

Az otthonukban tartózkodó idősek, krónikus betegek, gyenge immunrendszerrel rendelkezők a másik problémás terület, akik védelmét a társadalmunknak kell megoldania, akikről a kormányunk elfelejtkezett. A zavaros, ellentmondásos intézkedésekkel csak a feszültséget keltette a valós segítség helyett. Az otthoni ápolásra szoruló időseknek, betegeknek feltételezhetően eleve volt segítsége a járvány előtt is, így az ő ellátásuk, segítségük jószerivel megoldott. Az önellátásra képes betegek, idősek védelmét kell megoldani. Akik el tudják, vagy merik hagyni az otthonunkat, azoknak a védőfelszerelését biztosítani kell, mely valóban ellátja a védelmüket, anélkül hogy mások szabadságát korlátozni, vagy maszk használatra kényszeríteni kellene. Ehhez a kormányunkat kell felszólítani a védőfelszerelési eszközök ( pl. ffp3 maszk, védőszemüveg, fertőtlenítők) egészségügyi pénztáron keresztüli támogatását és biztosítását, mind az idős, mind a fiatal veszélyeztetetteknek. Ezzel minden veszélyeztetett valóban, önállóan is védve van, anélkül, hogy más egészségesekre erőltetnék a maszkot. Az otthonaikban segítségre szoruló idősek ellátására, önkéntesekből álló segítő szervezetet kell létrehozni, akik segítenek bevásárolni, közügyeket elintézni, stb. A segítségnyújtással, amellett hogy tettekkel veszünk részt a járványügyi veszély leküzdésében, biztosíthatjuk a jó szándékunkról, önzetlenségünkről, emberségességünkről a kétkedőket, lemosva a ránk ragasztott bélyegeket is. Saját járással rendelkező, önkéntes szórólapterjesztők felvételével, postaládás ismeretterjesztőket kell alkalmazni. Egy gyakorlatlan ember nem tud bejutni bárhova, mint akinek eleve ez a munkája. A szórólapon a szervezet neve, elérhetőségei, és egy tájékoztatás, a szervezet céljairól, terveiről, nézeteiről. Link egy honlapra, ahol bővebben ki lehet fejteni a szervezet tevékenységét, terveit, és informálni a társadalmat.

Sajnos a szórólapozáshoz és a segítő szervezethez rettentő anyagi támogatás szükségeltetik, amit csak egy nagyobb csoport tud ellátni. Sok kicsi sokra megy.

Minden esetében biztosítani kell mind a jogokat mind az életet többre becsülőknek, a döntési lehetőséget úgy, hogy egyik érdeke se sérüljön. Soha nem szabad megengedni, hogy a két létfontosságú elemet egymással szembeállítva, a kettő között választásra kényszeríthessenek. Úgy kell megoldani a járványügyi intézkedéseket iskolákban középületekben tömegközlekedésen hogy az életüket féltőket meg tudjuk védeni, a többieknek biztosítsuk a szabad döntés jogát. Ez inkább csak kiegészítő, megnyugtató intézkedés, hiszen a veszélyeztetetteknek elvileg már van olyan védőfelszerelése, mely önmagában is biztosítja a védelmét, anélkül, hogy másokat maszkviselésére köteleznénk. A tömegközlekedésnél szintén biztosítani kell mindenkinek a választási lehetőséget a maszk viseléssel kapcsolatban. Az utasteret két részre választó plexi falat kell emelni. Elöl a maszkosok hátul a maszk nélküliek utazhatnak. Iskolákban, oktatási intézményekben szintén meg kell hagyni a szabad döntés jogát, és mindkét oldal szükségletét ki kell elégíteni. Akik félnek a vírustól, vagy a veszélyeztetett csoportba tartoznak, azoknak meg kell adni a lehetőséget az egyéni védelemre, akár plexi paravánnal. Lázas, betegség tüneteit produkáló diákokat nem szabad beengedni, vagy haza kell küldeni. A kormánytól követelni kell, hogy a teszttel igazolt fertőzöttek száma helyett, a valós, kórházi kezelésre szoruló betegek, és a sars-cov2-ben elhalálozott embereket számát regisztrálja és közölje, életkor és meglévő betegsége mellett! Akik idáig eljutottak az olvasásban, már a társadalom egy jelentős részénél érettebb gondolkodók, akik nem csak a szentimentális négysoros facebook üzenetekből informálódnak, és hatásvadász mémekből nyerik szellemi táplálékukat. Amennyiben érdemesnek érzik a terjesztését, kérem őket töltsék le Pdf formátumban és osszák meg ezt a dokumentumot, vagy másolják ki a teljes szöveget és úgy terjesszék, hogy minél több helyen legyen olvasható, honlapon, facebookon, újságban. A sima facebook megosztások azért nem jók, mert az első törlésével az összes rámutató megosztás törlődik. Akik szeretnének tettekben kivenni a részüket a jövőnk és gyermekeink jövőjének megvédésében, csatlakozzanak a facebook csoporthoz. Jelige:ÉSZ a merész. Ha már csatlakoztak, messengeren üzenjenek. Pdf formátum letöltése Regular download gombra kattints, majd visszaszámlálás után, nem vagyok robot pipálás és Download!

Életért és Szabadságért!

#TöbbetÉSZszel

#Többet ÉSZ-szel!

Legyetek ti is ESZ-esek, mert ezt a játékot csak ÉSZ-szel lehet játszani!

https://www.facebook.com/eletert.es.szabadsagert

https://eletertesszabadsagert.hu

1A várttal ellentétes eredményt, hatást hozó, a kívánttal ellentétes hatást eredményező (lépés, intézkedés)

 
 
Segítsd a felvilágosítást egy megosztással!

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük