Koronavírus

Koronavírus kelepce kezelése

Segítsd a felvilágosítást egy megosztással!

(Védelmi stratégia, út és cél)

Levél a szervezeteknek, csoportvezetőknek, szülői munkaközösségeknek.

Probléma

                 A kormányok feletti hatalmi elit, kezében tartva a médiát, tudományos elitet, szakértőket, egészségügyi szervezeteket, politikusokat, el akarta hitetni, hogy a koronavírus járványt csak a jogaink sérelme árán tudjuk kivédeni. Mindig is lesznek, akik még vakon hisznek a hatalom megmentő szerepében, és lesznek kételkedők, akik meglátják a trükköt a színjáték mögött, így két oldalra szakították a társadalmunkat. Az egyik oldal, a kormány szakértőinek utasításait, a tudósokba, orvosokba vetett vak hitük miatt, naivan, vagy a haláltól, bírságtól félve, elfogadják és követik (hívők); a másik oldal, a számtalan leleplezett csalások, trükkök és más szakértők véleménye miatt, arra a következtetésre jutottak, hogy a járványt szándékosan felnagyították, ürügyet szolgáltatva a jogaink tiprását célzó járványügyi intézkedések foganatosítására, így az életük helyett a szabadságjogokat helyezték előtérbe (szkeptikusok). Mind az élet, mind a szabadság, alapvető létszükséglet, így egyik oldal sem tud, vagy akar a másik oldalára állni.

A demonstrációk, blokádok, tüntetések láthatóan nem mozgósították a tömeget. Emögött az volt a probléma, hogy az átlag ember (villanyszerelő, gázszerelő, fodrász) nem tud mögé állni, mert egyrészt nem volt semmi nyilvános terv, másrészt számára érthetetlen jogi vagy orvosi szakszövegek nem adtak biztos támpontot, hogy el ne tudjon bizonytalanodni egy orvossal vagy jogásszal vitázva. Az utóbbi hetekben, négy szervezet álláspontját is elolvastam, melyek mind az alaptörvény érvénytelenségének kimondásában látják az egyetlen megoldást a problémánkra és rendszerváltásban gondolkodnak. Ez célnak jó, de összetévesztik a célt, a célhoz vezető úttal, amin sok-sok stratégiailag kidolgozott apró lépéssel lehet araszolni, mely minden lépésünkhöz biztosítja a továbbjutáshoz szükséges lehetőséget és erőt és védelmül szolgál az úttorlaszok és támadásokkal szemben. Ezt megnehezíti, hogy ezek a szervezetek, csoportok egymás ellen is harcolnak. pl. Geri Tiborék szerint a MATT ellopta a nézetüket és ugyan úgy jogtalanul hozott létre egy Magyar köztársaságot, ahogy a kormány is létrehozott egy Magyarország államot. Mégis melyik laikus ember érti ezt és tud ilyen helyzetben bármelyik mögé állni, vagy ki az, aki egy rendőrrel, vagy jogásszal elkezd vitatkozni, egy szabálysértési esetben, hogy a rendőrnek nincs joga vele szemben eljárni, mert az alkotmány nem érvényes? Látjuk, hogy a kilakoltatásnál sem érnek el vele semmit, mert a rendőr addig a kormánynak dolgozik, amíg tőlük kapja a fizetését. Ez önmagában nem járható út.

Az orvosi oldalról is hasonló a helyzet, nem várhatjuk el, hogy átlag ember, a munkájából hazatérve, mikrobiológiai tankönyveket és hiteles szakcikkeket kutasson és tanulmányozzon szabadidejében, hogy eldönthesse, melyik orvosi társaságnak van igaza.

Mivel a hatalom az életet és a szabadságjogokat állította szembe egymással és kényszerítette választásra az embereket, és mind orvosi, mind jogi téren támasztja alá intézkedései szükségességét és helyességét, nekünk is kell egy jogi és egy orvosi védelmi egység, mely megcáfolja a hatalom szakértőinek állításait. Az orvosi védelmi egységet, Tamasi doktor és kollégái biztosítják. Ezért köszönet áldozatos munkájukért. Remélhetőleg a jogi egység is hamarosan felépül.

Az erőt (jin) jelképező népnek, az orvosok és jogászok mögé kell állni, ők meg a tudásukkal (jang) védik a népet. A kettő csak együtt működőképes. Az irányítatlan erő kontrollálhatatlanná, önpusztítóvá válhat, de csak az irányító, önmagában nem tudja érvényesíteni a tervét, szándékát. Az orvosi és a jogi vonalon is csak a nép egyik része fogható meg, mert a másik (hívő) rész, a kormány szakértői felé van elkötelezve. A „szkeptikus” orvosoknak, a hatalom szakértői által, félelmeket keltő, folyamatban lévő orvosi kutatásokat, elméleteket kell folyamatosan cáfolniuk.

Oláh Sándor által vezetett csoport, akik a kötelező SARS-COV2 oltás ellen tiltakoznak, hasonló problémákkal találja magát szemben. A „szkeptikus” oldal javarészt csatlakozik hozzájuk, de a „hívő” oldal nagy része be akarja magát oltani. Neki ugyan úgy szakértők támogatására van szüksége, hogy hiteles legyen és mellé tudjon állni a néptömeg.

Közös cél hiányában, soha véget nem érő ördögi vitaköröket futunk, míg a hatalom ide oda dobálja az információkat, elvégzi a tervét, nem tudjuk egyesíteni se a csoportokat, se a hatalom által megosztott társadalmunk két odalát, sőt még tovább mélyíti a két oldal közötti szakadékot. Márpedig, ha nem tudjuk egyesíteni a népet egy közös cél érdekében, akkor elveszítjük a jogainkat, és vele a későbbi törvényes védekezési lehetőséget, bármilyen hasonló, életet, gazdaságot veszélyeztető, felforgató hatalmi tervvel szemben, mivel a hatalom a hívők oldalára állva, megnyeri támogatásukat, a szabadságjogi aktivisták elleni törvényes, akár erőszakos küzdelemhez. Magyarán, ha mi 100 ezren vagyunk és a hívők is, akkor vesztettünk.

Orbán Viktor biztosította a népet, hogy megvédi az életüket és a gazdaságot, de azt nem mondta, hogy a jogainkat nem sérti. Haditervet hirdetett, így hadban állunk, ezért nekünk védelmi stratégiát kell kialakítanunk.

Megoldás

CÉL:

Olyan könnyen érthető, egyszerű, elérhető, logikus célok és tervek szükségesek, melyek a megosztott társadalmunk mindkét oldalának problémájára megoldást tud nyújtani és a nép teljes egésze bizton mögé tud állni. Hiába küzdünk a sötétség ellen vitákkal, támadásokkal. Nekünk a fényt kell felmutatni, és terjeszteni, ami végül kiszorítja a sötétséget.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy megmutatjuk, a helyes járványügyi intézkedéseket, melyek alkalmasak egy járvány elleni védekezésre, megvédi az életet, anélkül hogy sértené a jogainkat és bedöntené a gazdaságunkat. Ezzel nyilvánvalóvá válik a hatalom jogokat sértő szándéka is. E mögé, mind az életüket, gyermeküket, időseket, vállalkozásukat féltő „hívők”, mind a jogaikat féltő szkeptikusok, mind az oltásellenesek, mind a kormányellenesek fel tudnak sorakozni. (az ellenzék is kormánypárti! A népuralom tudatosan diktálja a képviselőknek a programot, nem a kormány diktál a népnek, így nincs szükség pártokra, főleg nem látszat ellenzékre.)

Ehhez célzott intézkedésekre van szükség, mely a megfelelő védelmi felszereléssel, közvetlenül a veszélyeztetetteket védi, míg az egészségeseknél kialakul a természetes immunizáció. Ezt fogalmazta meg a Barrington nyilatkozat is, melyhez nemzetközi orvosok, szakértők csatlakozhatnak.

https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-hungarian/

Ehhez készítettem egy terjeszthető ábrát és hozzá egy leírást. (kép szóróanyagnak, módosítható, én ennyit tudtam kihozni a rajzképességemmel)

Azért, hogy az idősek otthonában dolgozó gondozó ne fertőződjön meg és ne adhassa át a gondozottaknak a fertőzést, még nem kell az egész társadalmat védőfelszerelésbe öltöztetni, ahogy a hatalom szakértői elhitették velünk.

Elég, ha a GONDOZÓ ÉS A GONDOZOTT KÖZÖTT HÚZZUK MEG A VÉDELMI VONALAT, védőfelszereléssel, fertőtlenítéssel. Ahogy a fiatal, egészséges Pistikét se kell megvédeni a számára jelentéktelen koronavírustól, mert segít a beteg nagyinak a bevásárlásban, influenzás időszakban. Elég, ha a veszélyeztetett, beteg nagyit védi meg Pistike. Ezen a védelmi vonalon már helytálló a szlogen, amit a szánkba rágtak, hogy a maszkokkal egymást védjük, ahogy a kórházakban és idősek otthonában is ezt a célt szolgálja, ne köpjük tele a műtéti területet, de nem a hétköznapi életben.

A VESZÉLYEZTETETTEKET KELL VÉDENI, NEM AZ EGÉSZSÉGESEKET, akiknek az immunrendszerük egészséges működésének természetes szükséglete a kórokozókkal való találkozás!

Nem kell ide járványügyi professzornak lenni, hogy lássuk, a hatalom szakemberei szándékosan olyan intézkedés csomagot állítottak össze, melyekkel szükségtelenül sértik a jogainkat, mely precedens értékű, és a jövőben bármely más jogunkat is megvonhatják, bármilyen egészségügyi veszélyre hivatkozva. Meg kell értetni az emberekkel, hogy ez nem járványügyi kérdés, csak abba van csomagolva, és nem kell állandóan a szakkönyveket bújni, hogy el tudjuk dönteni melyik orvosi társaságnak hihetünk.

Út:

1. Lépés: cél: Egyesítés

Egyesíteni kell a csoportokat egy közös célt kitűzve, amihez egy kidolgozott stratégia által tudunk eljutni.Ha az ellenség pajzsot és pallost (kard) ragad, nekünk is ehhez kell folyamodnunk, és összehangoltan kivédekezni a támadást.

A jogászok pallosának erejét és lendületét, a nép tömege adja, mellyel, az orvosi pajzs nyújtotta védelem mögül, lesújt a támadóra. Amennyiben minden csoport egy megvalósítható, érthető cél érdekében, közösen összefog, kialakul egy közösség, melyet a hiteles nézetük tart egységben és erőben, ami mögé már fel lehet sorakozni.

Terv:

Csoportvezetők közötti egyezség, mindenki elfogadja a stratégiát és minden módon hirdeti és fő célként jelöli meg. Csoportjában közleményben kiírja és mindig előttünk lebegő célként, felül tűzi ki a hírfolyamon. (pin to top)

2. Lépés: cél: Tömegnövelés. Budapesti, majd országos postaládás szórólapterjesztés. (A számtalan facebook csoport, tucatnyi posztja között, elsikkad a lényegi tartalom, és csak egy kis réteget lehetett megfogni. Szórólapozás nélkül nincs valódi információ terjesztés, amit a tömeg ki is tud vitelezni. Sok kicsi sokra megy.

Terv:Minden csoporttagtól 500Ft, azaz ötszáz forint támogatás kérése. A csoportok egyesített létszáma 60 ezer felett lehet, így ha csak a fele fizeti be, akkor is 15 millió gyűlik össze. Ezzel a főváros teljesen beszórható.

-Felvenni járással rendelkező kézbesítőket

-Budapesti helyiség bérlése

-Saját járással rendelkező kézbesítők felvétele

-Nagyüzemi másológépek vétele 5db

-patronok, másolópapír

A tömeg növekedésével, több pénz folyik be, amivel már országos szinten is lehet terjeszteni.

Egy közösséget együtt kell építenünk és mindenkinek egységesen hozzá kell járulnia.

A szervezet épülését és a vásárolt termékeket élő videóval nyomon követhetik a támogatók, lássák nem zsákbamacskára fizettek elő. A központban bármikor lehet élő adást közvetíteni, orvosok, szakértők, heti „orvospolitikai” reakcióit, nézeteit bemutatva.

A következő lépéshez szükséges 500 ezres támogatottságot az országos szórólapozástól remélem.

500Ft -al számolva, ha csak a fele fizeti be, ez több mint 100 millió Ft támogatást jelent.

3. Lépés: Cél: Országos demonstráció, figyelemfelkeltő megmozdulások (Budapesten, nem széttördelve), plakátozásokkal tovább népszerűsítve a nézeteinket.

Terv: Kihangosító, videófelvevő eszközök bérlése, szervezők, előadók felkeresése.

Megfogalmazni a kormány felé a követeléseinket. Fogadják el a nép által követelt, célzott járványügyi kezelési intézkedéseket.

A kormány által elfogadtatott védelmi intézkedések lejáratásának figyelemmel kísérése és kivédése. A járványügyi kezelési nézetünket ért orvosi támadásokat a szkeptikus orvosok kivédik és a nép tovább terjeszti, míg nem tudjuk elfogadtatni.

A veszélyeztetetteket védő felszerelések TB-támogatásának kikövetelése. (bár ez is az adónkból megy, de még mindig jobb, mint 12 ezer lélegeztetőt és fölösleges, drága hőmérőket venni)

4. Lépés: Cél: Ellentámadás, a jog pallosa lesújt.

Terv: Tavasszal, a járvány lecsengése után, a megfelelő intézkedések által sikeresen kezelt helyzet megmutatja a jogsértő intézkedések szükségtelenségét. Törvénybe kell foglalni a helyes járványügyi intézkedéseket, és megakadályozni, hogy a jogsértőeket újra bevezethessék. Alkotmányba kell írni, hogy SOHA, semmilyen indokkal, még népegészségügyi veszélyre hivatkozva se lehessen a nép szabad szólási jogát korlátozni, ne lehessen egészséges embereknek kijárási korlátozást, és maszk használatot előírni.

A többit a jogászokra és jogi aktivistákra hagynám…

A szólásszabadság és a gyülekezési jog a legfontosabb, mert azzal bármikor fel tudunk törvényesen lépni tömegesen, bármilyen helyzet ellen.

Fritz Krisztián

Elérhetőségek:

Itt üzenhetsz: Telegram @eletertesszabadsagert

Háttéranyag a hatalom működéséről, csapdájáról és a védelmi stratégia alapjairól.

https://eletertesszabadsagert.hu/2020/10/15/eletert-es-szabadsagert

Életért és Szabadságért

#Többet ÉSZ-szel

Facebook oldal: https://www.facebook.com/groups/eletert.es.szabadsagert

Segítsd a felvilágosítást egy megosztással!

3 hozzászólás

  • Varga István

    Felkészülés a következő fázisra: Az influenza elleni vakcinát aki akarja beadatja – és akkor ugye nem kapja el attól sem, aki nincs beoltva!! A rettegésnek vége, ilyen egyszerű a megoldás 🙂

    • paraprof80

      Ez nem igaz, mert az influenza elleni nem véd minket a koronavírus ellen, sőt ha együtt adjuk be még ronthat is, főleg ha túlzott immunválaszunk van. A másik, hogy eleve úgy tálalják mint a maszk kérdést, hogy csak akkor teljes a védelem, ha mindenki hordja, itt is csak akkor teljes a védelem, ha mindenki oltat és kialakul a nyájimunitás. Mert önmagában az oltás nem véd teljesen biztosan.

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük