alaptörvény érvénytelen,  Geri TIbor írásai,  Jogi írások

A nemzetgyűlések jogi aggályai

Segítsd a felvilágosítást egy megosztással!

A főkép a HOnhír oldaláról van, mely bejegyzést jogilag cáfolja Geri Tibor.

 

Tibor Geri  · . nov4. 

 

A „Nemzetgyűlés” nevű esemény elemzése, cáfolata a Tájékoztató és a honhir.hu internetes oldalon található információk alapján A hétfői, Bódis Csabáékkal készült videó után többen kérték, hogy konkrétan írjam le, hogy mi a bajom az általuk szervezett Nemzetgyűléssel, szerintem mi nem jó benne. .

 

Ha rövid akarok lenni, akkor az egész, úgy ahogy van, NEM JÓ. Mert leginkább arra nem alkalmas, amire a szervezők használni akarják. Nem lehet vele felszámolni a diktatúrát (ahogy látom, ez nem is cél!) de arra se alkalmas, hogy feloszlassák vele a diktatúra Országgyűlését és megszüntessék a kormányt és az államigazgatást, és jogilag érvényes helyzetet teremtsenek. Nézzük részleteiben. .

 

Már a létrehozandó esemény és/vagy szervezet neve – Nemzetgyűlés – is hazugság. A honhír.hu oldalán ezen címszó alatt a legkorábbi bejegyzésben leírás helyett egy hazugság gyűjtemény található, aminek nincs szerzője. Ilyen mondatok vannak benne: „A társadalom ősi, közvetlen és legális akaratnyilvánítási formája a nemzetgyűlés,…” Ez hazugság. Aminek más nevet ad, és amiről a tartalom szól, az a magyar jog szerinti Országgyűlés. (Kicsit “sajátosan értelmezve”.) A Nemzetgyűlés – mint fogalom – 1920-ban jelenik meg a magyar jogban a 900 éves Magyar Királyság Országgyűlése HELYETT. Horthy Miklós kezdi szervezni a Nemzetgyűlést a győztes hatalmak „segítségével” a Magyar Királyság azon területén, amelyet a győztes hatalmak kiürítettek számára, és amelyen katonai közigazgatást vezettek be. Ez gyakorlatilag a mai magyar állam területe volt. Egy „választásban” megválasztott képviselők hozzák létre, jogilag érvénytelenül. Majd első törvényük első pontjában (1920. évi I. tc) jogilag érvényessé teszik azt, ami addig jogilag érvénytelen volt. A Nemzetgyűlés létrehozása nem a Szent Koronára, nem a Magyar Történeti Alkotmányra, és nem a magyar állam jogára hivatkozva történt, hanem a „nemzeti szuverenitásra”. Azért erre, mert a Magyar Királyság területén létrejött, jogelőd nélküli új államok is mind erre hivatkozva jöttek létre, mert ez kellett a trianoni békediktátumhoz. Tehát a Nemzetgyűlés a Magyarország nevű, nemzetközi joggal (a trianoni békediktátummal) jogfolytonossá tett magyar állam Országgyűlésének a neve 1920 és 1949 között. Az állam legmagasabb szintű szerve, a törvényalkotás alanya, mely saját magát 1920-ban (és 1945-ben is) az alkotmányozás és az államforma megválasztásának jogával is felhatalmazta. Tehát a Nemzetgyűlés a magyar állam joga szerint egy ÁLLAMI SZERV volt, amit 1949-ben neveznek át újra a történeti alkotmány szerinti Országgyűléssé. .

 

A honhír.hu Nemzetgyűlés címszó alatt az időben következő bejegyzést Bene Gábor jegyzi. Azt hazudja, hogy a magyar állam 77 éve nem alkotmányos. Miközben 101 éve, 1920 óta nem az, mint fentebb írom, a Nemzetgyűlés se alkotmányosan jött létre, a békediktátum teszi jogilag érvényessé azzal, hogy jogfolytonos államnak ismeri el a Nemzetgyűlés által létrehozott Magyarország nevű államot. Az írásban egy másik írás linkjét adja meg, amit v. Gálfalvy Gallik Béla jegyez. Így kezdődik: „Nemzetgyűlés, Készült: 2021. március 10. A Nemzetegyesítő Mozgalom /NEM/ Nemzetgyűlést szervez, azzal a céllal, hogy megvalósítsa a Magyarság azonnali gyökeres változás iránti szándékát!” Tehát egy jogon kívüli, maguk által megfogalmazott ismérvekkel rendelkező „Nemzetgyűlés” megszervezésének ötlete a NEM párttól származik, jogszabályi HIVATKOZÁS NÉLKÜL. Akkor, amikor a magyar államban a képviselők hazaárulásukkal egy jogilag érvénytelen hatalmat hoztak létre, és diktatúrát gyakorolnak a magyar nép fölött. És a magyar népnek az lenne az alkotmányos kötelessége, hogy A MAGYAR ÁLLAM JOGÁVAL (ami megegyezik a történeti alkotmány Habsburgok által többször eltörölt, Aranybullában (1222) adott ellenállási és ellentmondási joggal) ALKOTMÁNYOSAN és a NEMZETKÖZI JOGRA IS HIVATKOZVA HELYREÁLLÍTSA AZ ALKOTMÁNYOS RENDET. Mert az Ideiglenes Alkotmány pontosan leírja, hogy ebben a helyzetben MI A MEGOLDÁS! NEM A jogilag nem létező Nemzetgyűlés!!! Hanem a kizárólagos hatalommal szembeni jogszerű (alkotmányos) fellépés, azaz a diktatúra felszámolása, ami nem csak JOG, hanem ALKOTMÁNYOS KÖTELESSÉG, és utána a nép alkotmányozása, amivel a nép lezárja a ’90-ben létrehozott átmeneti időszakot, és új, jogfolytonos magyar államot hoz létre. . Tehát a SZÁNDÉK, a NEM párt (Bene Gábor és v.Gálfalvy Gallik Béla) szándéka EGY-ÉRTELMŰ. A diktatúra érvénytelen jogrendjén BELÜL, azt NEM TÁMADVA (erről lehet felismerni a diktatúra által irányított szervezeteket, hogy elfogadják és nem lépnek fel a diktatúrával szemben) KIVENNI AZ ÉRVÉNYES JOGOT az emberek kezéből, amivel alkotmányosan és jogszerűen felszámolhatnák a jogellenes diktatúrát, és olyan érvénytelen jogot adni az emberek kezébe, amivel NEM TUDNAK eredményt elérni a diktatúrával szemben. Ha tervük sikerül, akkor kisebb célként elérik, hogy azok, akik TENNI AKARNAK, azokat félrevezetik, ha végig tudják vinni a Nemzetgyűlés hazugságát, akkor meg két jogellenes hatalom fog küzdeni a nem magyar államon belüli hatalomért. A fegyvertelen és jog nélküli nép egy felfegyverzett, magát magyar államnak hazudó cionista diktatúrával szemben. Ez nem más, mint a magyar állam, a magyar nép végleges megsemmisítésének a célja, az érvényes jog – amivel eredményt lehetne elérni – kivétele a magyar nép kezéből, ezzel kiszolgáltatva és vereségre ítélve. .

 

A honhír.hu időben következő anyaga Bene Gábor és Pócs Alfréd videóiból áll. A valóban lényeges információ a következő bejegyzés, ami egy TÁJÉKOZTATÓ a „Magyarországon élő szabad EMBEREKNEK”. Ebben a Tájékoztatóban MINDEN BENNE VAN, ami a Nemzetgyűlés HAZUGSÁGÁT BIZONYÍTJA. Kezdve ott, hogy a megszólítást egy valótlan állítással kezdi: „jogosult az életkörülményeiről dönteni” (nem tudok úgy dönteni, hogy legyek gazdag és legyen egy 300 négyzetméteres házam). Majd a szokásjogra, tehát a magyar állam jogrendjére hivatkozik (1514-ben a szokásjogot összeírva jön létre a Magyar Királyság jogrendje), valamint az ENSZ Emberjogi törvényei által biztosított EMBERI JOGOKRA. Tehát JOGRA HIVATKOZIK!!!! Majd megteszi az első nagyobb HAZUGSÁGOT. „A jelen körülmények közt azonban Ön nem állampolgár.” Ez hazugság, mert aki 2011. december 31-én a Magyar Köztársaság állampolgára volt, az MA IS AZ. Az ezer éve jogfolytonos magyar állam, a Magyar Köztársaság ÁLLAMPOLGÁRA. Mert SZABAD EMBERKÉNT vonatkozik rá a magyar állam törvényekbe foglalt szokásjoga, amivel 1848-ban az állam minden szabad polgára a Szent Korona Testévé vált, és vonatkoznak rá a nemzetközi jog alapján megadott emberi jogok. Ő maga írja. . A Tájékoztató következő részében levő cégbejegyzés, valamint a Magyarország nevű diktatúra, amit Zrt-nek neveznek, az JOGILAG ÉRVÉNYTELEN, tehát NEM LÉTEZIK!!! Annyi az igazság az itt írtakból, hogy az általuk alkotott jogszabályok ÉRVÉNYTELENEK. . A fontos rész innen következik. A „Nemzetgyűlésre településük szerint válasszák ki a küldötteiket, akiket a következő kérdések megválaszolására hívunk össze.” Azt, hogy az egész jogellenes, és egy szó sincs benne arról, hogy kik közül, hogyan és kiket lehet kiválasztani, most hagyjuk figyelmen kívül. A lényeg, hogy a Nemzetgyűlést nem egy jogilag nem létező állam legfőbb állami szervének, törvényalkotó gyűlésének választják, hanem csak „6 KÉRDÉS megválaszolására”. Tehát EGY ALKALOMRA, KÖTÖTT MANDÁTUMMAL jönne létre a Nemzetgyűlés. Ez a 6 „kérdés” nem kérdés, hanem 6 pontba foglalt „tevékenység” („kimondjuk, felhívjuk, felszólítjuk”). Elsőként az országgyűlés (Országgyűlés?) érvénytelenségét mondják ki, és azonnali hatállyal feloszlatják! Tehát nem a Magyarország nevű diktatúra (Zrt, ahogy ők nevezik) érvénytelenségét mondják ki, hanem csak annak Országgyűlésének érvénytelenségét. Tehát nem a magyar állam joga szerint érvénytelen Alaptörvénnyel létrehozott és ezért jogilag érvénytelen, Magyarország nevű diktatúra érvénytelenségét kell kimondja a Nemzetgyűlés!!!!!!!! Azt szó nélkül, érintetlenül hagyják! Csak a diktatúra BELSEJÉN akarnak változtatni! Ugyanezt megteszik a harmadik pontban, felszólítják a köztársasági elnököt, a miniszterelnököt és a kormányt a „távozásra”, egyben tisztségükből felmentik őket. Egy jogilag érvénytelen szervezet felmenti egy másik jogilag érvénytelen szervezet tagjait. Ez a vicc kategória lenne, ha nem az életünkről, az utolsó esélyünk eljátszásáról szólna ez az egész Nemzetgyűléses hazugság. .

 

A lényeg, ami mindent leleplez és borítja a Nemzetgyűlés hazugságát az a 2. pontban van, ahol a Nemzetgyűlésnek azt kell kimondani, hogy „az államunk nem azonos a Magyarország nevű részvénytársasággal”. Tehát a Nemzetgyűlés majdani tagjainak VAN ÁLLAMA! Azt nem tudni, hogy MI A NEVE, de VAN. Ha viszont állama van, akkor kell legyen joga (alkotmánya vagy alaptörvénye), ami az államot létrehozta, ami a Nemzetgyűlés tagjaira kötelező kellene legyen. Na most, a Magyarországon élő szabad EMBEREKNEK az államot létrehozó nemzetközi jog szerint és az Ideiglenes Alkotmánya szerint az ÉRVÉNYES és HATÁLYOS állama a Magyar Köztársaság. Tehát a Nemzetgyűlés állama csak a Magyar Köztársaság lehet. És itt a kör bezárult. A magyar állam jogában (ideiglenes Alkotmányában) meg egyetlen szó sincs Nemzetgyűlésről. Tehát saját maguk bizonyítják, hogy jogellenesen, nem a saját államuk joga alapján járnak el. Megtehetik, hogy azt mondják, hogy államuk nem a Magyar Köztársaság, de ez esetben megint csak a saját jogellenességüket, jogon kívüliségüket bizonyítanák. . Tehát összességében megállapítható – és maguk is bizonyítják – hogy a „Nemzetgyűlés” egy jogilag érvénytelen, nem létező szervezet lenne a létrehozása után, nem a Magyarország nevű diktatúrát akarják felszámolni, csak annak állami szerveit akarják megszüntetni vele, hogy helyére egy maguk választotta ideiglenes kormányt tegyenek. Amely feladata nem alkotmányozás (főleg nem a nép alkotmányozása) lenne, hanem csak egy új választás lebonyolítása a Magyarország nevű diktatúrán belül. De joga ehhez se lenne, vagyis még erre se alkalmas. .

 

Tehát ez a „Nemzetgyűlés” nem más, mint a Bene Gábor neve fémjelezte NEEM párt agymenése arra vonatkozólag, hogy a diktatúra választási rendszerét – amiben pártként NEM TUD bekerülni az Országgyűlésbe – még a diktatúra jogát is megkerülve hogyan juthatna kormányzati pozícióba. És nem számít nekik, hogy ez egy népirtó diktatúra, amit azonnal fel kellene – és a magyar állam jogával fel is lehetne – számolni, nem számít nekik, hogy ezrek és tízezrek halnak meg addig, százezrek válnak munkanélkülivé, kilátástalanná válva a megélhetésük, vagyis az életük, ők hajtják a saját hülyeségüket, amivel csak a félrevezetést fokozzák és a diktatúra fenntartásához járulnak hozzá, mert valódi eredményt NEM LEHET elérni vele. Még arra se alkalmas, amit látszatra maguk gondolnak róla. Tehát még az is lehet, hogy tudatosan, az alkalmatlanság tudatában, eleve a rombolás szándékával kezdték szervezni. A végén egy esetleges polgárháborúval, amiben a magyar nép akár fele is belepusztulhat… Miközben a magyar nép kezében ott van az ezeréves magyar állam érvényes és hatályos Ideiglenes Alkotmánya, amellyel AZONNAL, BÉKÉSEN felszámolható az a Magyarország nevű diktatúra, ami az összes jelenlegi problémánkat okozza. .

 

 

A Társadalmi Bírósággal azért nem foglalkozom, mert fölösleges. Viszont a 6. pontban megfenyegetnek mindenkit, hogy aki akadályozza a Nemzetgyűlés létrehozását az hazaárulásnak minősül és 10 évtől életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Szóval a fenyegetés sem idegen tőlük, nem csak a hazudozás. Mivel most nagyon megijedtem, ezért kijelentem az alábbiakat: Nem célom a Nemzetgyűlés (létrehozásának) megakadályozása. Az én célom csak annak bemutatása, hogy miről szól a Nemzetgyűlés hazugsága, BIZONYÍTOM, hogy jogilag miért érvénytelen, bemutatom, hogy mit akarnak és mit érhetnek el (mit nem akarnak és mit nem is érhetnek el) vele a szervezők. Aztán majd az emberek eldöntik, hogy az érvényes joggal föl akarják-e számolni a diktatúrát, vagy azokra hallgatnak, akik egyfolytában hazudnak a céljaikról és a szándékaikról, miközben a diktatúrát támogatják, és egy érvénytelen joggal beleviszik magukat és a nemzetet egy súlyos anyagi és emberáldozattal járó polgárháborúba. . A magyar nép kezében egy olyan LEHETŐSÉG van ezer éve elvesztett szabadsága visszaszerzése és egy csodálatos jövő felépítésére maga és az emberiség számára, ami ezer év alatt egyszer van egy nemzet életében. Az a kérdés, hogy Felébred-e végre a magyar nép, és megérti, hogy mi van a kezében és mit tehet, vagy továbbra is azokra hallgat, akik ezer éve becsapják és félrevezetik…. Én azt szeretném, ha végre legalább annyian megértenék a helyzetet és készek lennének tenni is magukért és a nemzetért, akikkel

ELINDÍTHATNÁNK a diktatúra BÉKÉS felszámolását.

 

2021. nov 12. Geri Tibor

Segítsd a felvilágosítást egy megosztással!

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük