alaptörvény érvénytelen,  Dokumentumok,  Háttérhatalom,  Jogi írások

Az igazság kardja

Segítsd a felvilágosítást egy megosztással!

A jogi fegyverünk alapanyagának ismeretei, közérthetően

Az Alaptörvény érvénytelen, és NEM AZÉRT, mert utólag a kizárólagos hatalom birtoklása megvalósult
általa, ahogy azt most az ellenzék jogászai próbálják kommunikálni, hogy a saját malmukra hajtsák
a civil mozgalmak által felszínre hozott vizet, melyet a rendszerváltás óta alakult pártok, egyre
mélyebbre földeltek el, hanem azért érvénytelen, mert akik megalkották, azoknak nem volt joguk
hozzá. Az jogi érvényesség egy megalkotásbeli kérdés.

Érvénytelen minden törvény, amit

nem az arra jogosult hoz létre,

 nem azt hozza létre, amihez joga van,

nem jogszerűen hozza létre, ebben az esetben alkotmányellenesen.

Ennyi erővel bárki bármilyen törvényt létrehozhatna. Az így létrehozott
törvényeket érvénytelennek kell deklarálni és megsemmisíteni. Ehhez nem kell se ellenzék, se
kétharmad. Ezt minden alkotmányjogász tudja!

Innentől kezdve mindegy milyen paragrafusra hivatkozik szükségszerűen a kormány a
megalkotásánál. Emellett láthatjuk, hogy azok a paragrafusok sem engedték, hogy megalkossák az
alaptörvényt.
Az egyik paragrafus melyre hivatkozott a Magyar Köztársaság Alkotmánya (MKA) 19§ 3. a)
Az országgyűlés megalkotja magyar köztársaság alkotmányát. Ez nem egy általános
megfogalmazás. Ez arra az esetre szólt, amikor a rendszerváltásnál a nép kikövetelte a kommunista
képviselőktől, hogy alkossák meg az ideiglenes alkotmányt, hogy a népszuverenitást és a hatalmat
visszaszerezzék, pont azért, hogy a hatalomra kerülők többé ne tudjanak visszaélni vele, ahogy most
Orbán Viktor is teszi. Ezzel a lépéssel, akárhogy is mentették át a rendszerváltásnál a képviselők az
állami vagyont, a diktatúrát jogilag lezártuk, amit 56-ban sajnos nem tudtunk megtenni.

A kommunista képviselőknek még volt joga alkotmányozni, mert 1945-ben, még a kommunista
diktatúra előtt, a kisgazda képviselők megadták maguknak az alkotmányozói hatalmat, ezzel a jogi
alapot megteremtve és kiszolgáltatva a népünket a soron következő sztálini diktatúrának.Pont ezt tette most az alaptörvénnyel Orbán Viktor és az egész országgyűlés az alaptörvénnyel.
Ebben a hazaárulásban az ellenzék ugyan úgy asszisztált. Ne legyen kétségünk afelől, hogy
mindegyik pártnak érdeke a kizárólagos hatalmat birtokolni, a pártok feletti, egy azon hatalom
tervének beteljesítéséhez.

Tibor trianoni békediktátumtól levezeti jogilag, miért is volt a kommunista képviselőknek joga alkotmányozni 89ben és miért érvényes jogilag az ideiglenes alkotmány.

A másik paragrafus melyre hivatkozott az a MKA 24§ (3).:
Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes döntések
meghozatalához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.
Tehát megváltoztathatja 2/3-al az alkotmányt, de ő nem megváltoztatta Magyar Köztársaság
Alkotmányát, hanem létrehozta Magyarország alaptörvényt és általa egy Magyarország nevű
államot. Ez két külön állam alapító dokumentuma.

A hatalom az ideiglenes alkotmány megalkotásával kizárta magát a hatalomból és átadta minden
hatalmát a népnek. Ettől a perctől fogva az alkotmányozáshoz a nép jóváhagyása szükséges, mert a
nép lett a főnök és a végső döntés joga, a képviselő meg a beosztottja.

Ahhoz hogy értsük ezeket a jogi fogalmakat, össze kell hasonlítanunk az ideiglenes alkotmány és az
alaptörvény ezen szakasza közötti különbséget.
Az MKA. 2§. (2)
A magyar köztársaságban minden hatalom a népé, mely a népszuverenitást választott képviselői
útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

Ezzel szemben Alaptörvény így szól:
A közhatalom forrása a nép.

Az alkotmányban még szereplő közvetlen hatalomgyakorlást nem kell magyarázni. A nép például egy
népszavazással önmaga is dönthet egy fontos kérdésben.
De a választott képviselői útján megfogalmazás nem azt jelenti, hogy akit megválasztanak, akár
kétharmaddal, annak birtokába kerül a hatalom és az alkotmányozás joga, ahogy azt próbálják
nekünk beadni.

Magyarul értelmezve a szöveget:
Az út, két végpontot összekötő szakaszt jelent, tehát a két végén lévő alanyok között kapcsolat van.
A minden hatalom a népé passzus meghatározza az alá-fölé rendelt viszonyt. A nép a főnök, a
képviselő a beosztott. Tehát a népé a végső döntés joga.

Egy példával szeretném megvilágítani:
Én, mint a nép, veszek egy pékséget és felveszek pékeket, mint képviselőket. Én vagyok a főnök, a
pékek a beosztottjaim. Nekem van nagymamámtól egy fahéjas szilvás pite receptem, mint
alkotmány, amit elkészíttetek a pékjeimmel. Az én receptem által készült pite kerül ki a pultokba.
Ez a közvetlen hatalomgyakorlás. Amit én adok receptet, azt készítik el a beosztottak.
Adhatok a pékeknek lehetőséget, hogy pite recepteket gyártsanak, de ahhoz, hogy végül melyik
receptből készült pite kerül ki a pultokba, az mindenképpen a főnök döntési jogkörébe tartozik.
Különben bárki a konkurens pékséghez kergetheti a vendégeket egy szándékosan rossz ízű pitével.
Én csak a receptek gyártásához adtam engedélyt. A pékek legyártják a próbareceptek által készült
pitét és én, mint főnök megkóstolom. Amennyiben jobbnak találom, mint az eredeti receptet,
jóváhagyom, hogy onnantól azt süssék ki és tegyék a pultokba.
Csak így valósulhat meg, hogy a nép kezében marad a hatalom és nem zárják ki belőle a
beosztottak. Alkotmány tervezetet is össze tudnak dobni a jogászok, de végül melyik alkotmány
lesz hatályba léptetve, azt csak a nép döntheti el. Így biztosított hogy a döntés a nép kezében marad.
Különben olyan módosításokat alkalmaznak, mely által a népet leválthatják, kizárhatják a
hatalomgyakorlásból.

Ezt a lényeges kérdést az alkotmány következő pontja nyomatékosítja is.
MKA 2§ (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy
gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton
mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.
Elég egyértelművé teszi, hogy a beosztott nem zárhatja ki a népet a hatalomból, alkotmányozással,
mert azzal a kizárólagos hatalom birtoklására irányuló tevékenység megvalósul.

Ezzel szemben az Alaptörvénynél
B cikk (3) A közhatalom forrása a nép.
Ennél a megfogalmazásnál a forrást egy kúthoz hasonlíthatjuk, ahonnan vizet merünk, majd ezt a
saját belátásunk szerint felhasználjuk. Itt már nincs a két szereplő között viszony, csak a hatalom
forrását jelöli meg. A néptől vettem a hatalmat és most ezt felhasználom. Ez sokkal inkább a
kommunista idők képviselői szuverenitására jellemző, amikor a hatalomra kerülők, önkényesen
élhettek vissza a hatalommal.

Alaptörvény B) cikk (4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.
Ezzel szemben az alkotmányban szereplő:
Választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja szövegrészből a harmadik tagmondatot,
ami biztosítja a nép közvetlen hatalomgyakorlását, eleve eltávolították.

Míg az alkotmánynál a népnek közvetlen alkotmányozói hatalma volt, az alaptörvénynél
népszavazással sem lehet alaptörvényt módosítani. Tehát Orbán Viktor kizárta a népet a közvetlen
gyakorlás módjából is, így eleve alkotmányellenes már a létrehozás pillanatában. Ezért is érvénytelen, mert nem megy át a jogi érvényességi kritériumokon. Kérdés, hogy az
alkotmánybírók, miért nem vétózták meg. Ezt tudjuk, mert Orbán Viktor 2010-es hatalomra
lépésekor lecserélte az alkotmánybírókat.

Az Alaptörvény érvénytelenségét az alkotmány szövegének értelmezésével is bizonyítani lehet, de ide teszem a linket Tibor jogi levezetéséről is. Alaptörvény közjogi érvénytelenségének bizonyítása

 

De ha nem lenne ez egyértelmű, akkor idéznék az igazságügyi minisztérium 1995-ben megjelent
könyvéből, mert a rendszerváltás után még minden párt és jogász helyesen értelmezte az
alkotmányunkat.

 

Természetesen az egész munkafüzet megvan, de itt a lényeges 3 bekezdést kell elolvasni

 

Szóval pontosan tudták, hogy kétharmad nem elég önmagában az alkotmány megalkotásához, ezért
72%-kal sem alkották meg akkor, mert a társadalom felvilágosítása és az alkotmányozásba
bevonása is szükséges hozzá, a jóváhagyásán túl. Főleg nem egy önkényesen fű alatt létrehozott
Alaptörvénnyel nem lehet lecserélni az ideiglenes alkotmányunkat és általa létrehozni egy új
államot, főleg hogy a MKA 77. § kimondja, hogy egyben alaptörvény is.

“MKA. 77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.”

Ez államcsíny. Orbán Viktor és a FIDESZ 94-ben pontosan ismerhette az akkori jogi
helyzetet, amit az igazságügyi minisztérium megfogalmazott, hiszen ők is részei voltak a
rendszerváltásnak és az országgyűlésnek, még ha ellenzékben is voltak akkor.

Ezért lett ideiglenes alkotmány, mert a rendszerváltás alkalmával csak gyorsan a hatalmi
viszonyokat akarták visszaállítani, hogy a hatalomra kerülő pártok, ne tudjanak visszaélni a
hatalmukkal többet, és hogy valóban a nép alkothassa meg a történelemben először a saját
alkotmányát, a hatalomtól függetlenül, ezzel megvalósítva ténylegesen a népszuverenitás elvét.
Ehhez a nép felkészítésére van szükség, hogy tudatosan tudja jóváhagyni a művet és ő legyen az
alkotmánytervezetek és a belefoglalt állami forma, a világnézet, az alapjogok megválasztásának az
alanya.

A rendszerváltó tömeg, kivívta ugyan a függetlenségét és szabadságát a zsarnoki rendszerben, de a
megjelent lázadó tömeg nem képviselhette a teljes népakaratot hitelesen egy alkotmány
megalkotásához. Ezért nem is dönthetett, melyik vitás alkotmányhoz forduljon vissza, újat meg
végképp nem alkothatott a nép többi részének kihagyásával.
A diktatúra alatt született, de annak lezárásaként. Törvénysértés jogot nem alapít, mint tudjuk a
korona tanból, de a nép nem sérti a törvényt egy diktatúra alóli felszabadító forradalmával, ha az
valóban diktatúra volt. Viszont ebben mindenki egyetértett. Addig volt csak diktatúra, míg a
rendszerváltó forradalmárok megalkottatták az ideiglenes alkotmányt és ezzel átadták a népnek a
hatalmat. Ettől a pillanattól fogva a diktatúra jogilag megszűnt és hatalomgyakorlás eszköze nélkül,
fizikálisan is összeomlott.

Véleményem szerint, pontosan észszerűen és reálisan cselekedtek, hogy ideiglenes alkotmányt
alkottattak, ezzel a nép kezébe adva a végső döntési és választási lehetőséget, hogy melyik
alkotmányhoz, vagy államformához akarnak visszatérni, ezzel tisztább megoldást nyújtottak,
mintha közvetlenül visszatértek volna valamelyik jogilag vitás alkotmányhoz.

Még ha diktatúrában is született volna a 89-es alkotmány, akkor se lehetne érvénytelennek mondani,
mert, ami jogot elvettek, azt visszaadták, emellett a 89-es alkotmány többet adott a népnek, mint az
előtte lévő bármelyik, hiszen csak ez biztosítja a népszuverenitást és a lehetőséget, hogy a nép
önállóan megalkothassa az alkotmányát. A megszerzett jog pedig el nem vehető, még akkor sem ha
azt a diktatúra szolgáltatta.

Ugyan ki az a marha, aki nem fogadja el a diktátortól a szabadsághoz való jogát, arra hivatkozva,
hogy az nem jogos, mert egy diktatúra alatt kapta? Addig van diktatúra, míg vissza nem veszi a nép
és a diktatúra embereivel törvénybe nem foglalja az új hatalmi viszonyokat.

Emellett a kommunista képviselőknek még volt alkotmányozói hatalmuk, így a nép megalkothatta velük az alkotmányt és egyben lemondatták őket a hatalomról, ezért nem volt szükség akkor népszavazásra, hogy jóváhagyja a nép. Viszont onnantól, hogy a nép kezébe került az alkotmányozói hatalom is, a képviselőknek már nincs önálló alkotmányozói hatalmuk, ezért az Alaptörvény, de a végleges alkotmányt is a népnek jóvá kell hagyni. Tehát a kormánynak nincs joga megalkotni önmagában az Alaptörvényt, se a végleges Magyar Köztársaság Alkotmányát, így ebből az okból kifolyólag is érvénytelen az Alaptörvény.

A hatalom ügynökei, amikor nem sikerül az alaptörvény érvényességét bizonyítani, akkor az
alkotmányunkat is érvénytelennek mondják, csak hogy véletlenül se tudjunk, a biztos alaphoz
visszamenni és újra visszavenni a hatalmat.

Az igazságügyi minisztérium kiadványa új bizonyíték Orbán Viktor és az országgyűlés
hazaárulására, mert azzal hogy kidobták az alkotmányt, elvették a nép 89-ben visszaszerzett
népszuverenitását és hatalmát és az alaptörvénnyel olyan jogi környezetet teremtettek melyben
kiszolgáltatottá válik a nép a hatalomra kerülő pártoknak. Ezt tették úgy, hogy a magyar köztársaság alkotmánya 22 évig hatályban volt, nemzetközileg
elfogadták, és minden képviselő, rendőr, bíró esküt tett rá.

Meg kell értenünk, hogy miért nem lehet a képviselőknek alkotmányozói hatalmat adni.
Az egész államunkat a jog, azaz a nép által közösen kialkudott, elfogadott, hatályba léptetett
szabályok szerint irányítják és tartatják be a hatalom szerveivel, a hatalomra kerülő kormányok.
Legalábbis így kellene lennie. Ha a nép alkotja az alkotmányt, akkor saját érdeke szerint alkotja, és
a hatalom csak azt tartathatja be, a nép minden egyes tagján. Viszont, ha a hatalomra kerülők
átírhatják, akkor az egész állami apparátust mozgósíthatják a saját érdekükben. Ezért kell egy kettős
kontroll. A nép alkotja az alkotmányt, aminek betartatására egy csoportot kinevez, de hogy azok ne
tudjanak visszaélni a hatalommal, meg kell tiltani nekik, hogy átírhassák azt a nép jóváhagyása
nélkül.

Ez a pandémia tökéletesen megmutatta mindenkinek, ezzel az alkotmányozáshoz szükséges
tapasztalatokhoz hozzá segítve, hogy a kormány soha nem alkotmányozhat, mert bármilyen ürügyre
hivatkozva, akár kreált fantomjárványra, saját érdekében tudja alakítani a hatalmat, elvonva az
összes alkotmányos jogainkat, egy diktatúrát teremtve magának.

Emellett, Orbán Viktor az alaptörvénnyel olyan jogi környezetet teremtett, melyben
veszélyhelyzetre hivatkozva, megtámadhatatlan bármely alkotmányos, vagy emberi jogokat sértő
intézkedése. Tehát Orbán Viktornak és a kormánynak érdeke a veszélyhelyzet és így a járvány
fenntartása is, mert ki tudja törölni minden jogunkat egy diktatúra alapját megteremtve.
Azt már tisztáztuk, hogy az alaptörvény érvénytelen, és hogy a 89-es ideiglenes alkotmány jogilag
miért érvényes, most azt mondom el, hogy tudjuk ezt fegyveralapként felhasználni a COVID
diktatúra békés felszámolására.

Az érvénytelen alaptörvény joghatóság kiváltására alkalmatlan, azaz Orbán Viktornak és az
országgyűlésnek, nincs joga semmilyen rendeleteket, törvényeket megalkotni, de még csak a
parlamentbe se léphetnének be, ugyanis 2014-től lejárt a mandátumuk és az alaptörvény alapján
megrendezett választások is érvénytelenek voltak.

Az alaptörvény által létrehozott Magyarország nevű állam, így nem lehet a magyar állam. A Magyar
Köztársaság Alkotmánya addig van hatályban míg a végleges alkotmány meg nem születik.

” az Országgyűlés − hazánk új Alkotmányának elfogadásáig − Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:”

Tehát
jogilag még mindig a Magyar köztársaság államában vagyunk és annak földterületén élünk, ahol a
Magyarország nevű, innentől fogva csak bűnszervezetnek nincs joghatósága a Magyar Köztársaság
állampolgárai felett.

Jogi fegyverünk a diktatúra ellen.

A joghatóságát mind a kormánynak, bíróságnak, rendőrségnek igazolniuk kell tudni.
Ez a kiindulási alapunk. A kormány addig működhet illegálisan, amíg a nép nincs tudatában ennek
az államcsínynek és hazaárulásnak és hitelesnek hiszik a mostani rendszert. Ezt hívják úgy jogilag,
hogy de facto. Tehát attól függetlenül, hogy jogilag érvénytelen, a gyakorlatban mégis működik,
amíg nincs kimondva az alaptörvény érvénytelensége és nincs megsemmisítve.

Az alaptörvény érvénytelensége jogi fegyverünk alapanyagát képezi, mint a kardban a vas. Minél
több ember tudja a fent felvázolt közjogi helyzetet, annál nagyobb jogi kardot tudunk belőle
kovácsolni, de amíg ez a nézet az átlagember szintjén van, addig ez a kard gyenge. Odacsapunk és
eltörik. Úgy lehet megedzeni, hogy minél többször, minél hivatalosabb módon, minél több jogász,
alkotmányjogász mondja ki. A problémát az adja, hogy az alkotmányjogászok egy részét lefizették,
másik részük meg pár száz ember miatt nem fogja kockáztatni az életét és a jól fizetett állását.

Gondolom tisztába vagyunk, hogy egy jogász bármelyik rendszerben jól keres. Egy nagy jogtudatos
tömeggel már ki tudjuk mozdítani őket, mert hivatásukból kifolyólag fokozottan számít a véleményük, melyik oldalra állnak. A hazaáruló diktatúra, vagy a nép mellé. Ha elég sokan kérdőre vonjuk őket, nyomást gyakorolunk rájuk, akkor kénytelenek lesznek előbb utóbb kiállni az igazsággal a nyilvánosság elé. Tehát minél több ember ismeri a közjogi helyzetet, annál nagyobb és annál edzettebb kardot tudunk kovácsolni.

Tehát az emberek jogi informálása meg tudja buktatni a diktatúrát, csak össze kell szedni a
jogtudatos tömeget és bizonyítási kényszer elé állítani a kormányt, hogy az alaptörvény
érvényességét bizonyítva, igazolja a joghatóságát. Erre tervez Geri Tibor, a Szabadság Mozgalom
vezetője egy jogi fórumot, mely létrejöttét egy jogi nyilatkozattal támogathatod. Amennyiben a
kormány nem tudja bizonyítani a joghatóságát, úgy le kell mondjon és fel kell számolnia a
diktatúrát.

Amennyiben a kormány nem kíván együttműködni, a jogi fegyvert még mindig fel tudjuk használni
a hatalom kezeinek megkötözésére, hogy szabaddá téve a mozgást és ezzel az információ áramlást,
megtörjük a hivatalos média egyoldalú tájékoztatását, és felvilágosítsuk a népünket a hazaárulásról.
A néptömeg növekedésével, a hatalom fokozatosan omlik össze, mert joghatóság hiányában nem
tudja kontrollálni a társadalmat.

Az alaptörvény bizonyíték Orbán Viktor és a kormány hazaárulására, egy békés jogi fegyvert adva a
nép kezébe a diktatúra felszámolására, és a diktatúra fenntartásában résztvevő bűnösök elítélésére.
Aki ettől elviszi a nép figyelmét, az egyrészt feloldozza a bűnösöket a vétkeik alól, másrészt
kiszolgáltatja a népet a hatalomnak, mert jogi fegyver nélkül csak erővel lehet fellépni a
diktatúrával szemben és azt a hatalom túlerővel leveri, mint ahogy1956-ban is tették.

Szóval ez a jogi fegyverünk maga az igazság kardja amit az igazság istennője tart a kezében, amivel
elválasztja az igazat a hazugságtól. Nekünk pont ez a feladatunk, hogy terjesszük az igazságot,
rámutatva a hazugságokra.

A nyilatkozaton a személyi számot csak azért kell megadni, hogy jogilag hiteles legyen és valós
személy legyen mögötte. Sehova nem lesz beadva, csak a népi támogatás meglétének igazolásához
kell.

Sokan kifogásolták, hogy újra lett írva.

Mivel nem lesz beadva sehova, mindegy milyen indokkal nyilatkozunk arról, hogy tudjuk, hogy az Alaptörvény érvénytelen és hogy a Magyarország nevű állam NEM A MAGYAR ÁLLAM! Akár a formailag negatív kizárólagos hatalom birtoklása elleni fellépésként, akár a pozitív megfogalmazású alkotmányos rend helyreállítása végett nyilatkozunk.

A nyilatkozatok egyik feladata a közjogi helyzet terjesztése. Értük meg, ha 100 ezer ember aláírja, az azt jelenti, hogy legalább 500 ezer, vagy millió is tud róla, csak nem merte, vagy akarta aláírni. Megmutatja nekünk és sajnos a hatalomnak is, hogy mekkora a jogtudatosok aránya, amivel győzhetünk a diktatúra felett. Érteeem?

Az Életért és Szabadságért önkéntesei közel 150 ezer szórólapot vittek ki a postaládákba, és emellett a Szabadság mozgalom is szórólapozott. Úton útfélen terjesztettük, ahogy a csatlakozz menüpontban láthatjátok. felvonulásokon, forgalmas tereken,és persze az interneten minden csoportban.

Amikor 20 ezernél járt a nyilatkozatok gyűjtése, a hatalom jogászait bevetette, hogy kiforgatva a jogi szöveget, saját malmára hajtsa a vizet.

Érdemes megnézni a videóikat. Itt van egy a MZP-vel is

Az Alaptörvényt megtartanák, vagy kicsit kifésülik az orbáni “csúnya” részeket, amivel valójában így a hatalmat tovább gyakorolhatnák, vagy gyorsan csinálnak egy új alkotmányt, amit a még tudatlan néppel elfogadtatnának. Gyorsan kell nincs rá időnk, hogy ne foghassa fel senki az átverést. Nagyon szépen elmagyarázzák az alkotmányozás folyamatait, hogy bizonygassák a hozzáértésüket.

Elkezdték szapulni az alaptörvényt ők is, de úgy érveltek, hogy véletlenül se kelljen kimondaniuk az érvénytelenségét, mert akkor szavukon foghatóak. Hiszen, ha érvénytelen, akkor csak meg kell semmisíteni és kész. NINCS SZÜKSÉG SE ELLENZÉKI KÉTHARMADRA SE PÁRTOKRA. Ekkor egyszerűen visszatérhetünk a 89-es Ideiglenes Magyar Köztársaság Alkotmányához, ami már eleve biztosítja a népnek az alkotmányozást és kizárja a hatalmat az alkotmányozásból. Nyilvánvaló, hogy ezt a hatalom el szeretné kerülni, hiszen a kormány pont ezért készítette az Alaptörvényt, hogy kidobhassa az Alkotmányunkat. Az Alaptörvény valójában egy jogi hazugságlepel, amivel elfedik, az igazságot, hogy hivatalosan még mindig a Magyar Köztársaság Alkotmánya van hatályban és mi még mindig a Magyar Köztársaság állampolgárai vagyunk. Csak ezt a leplet kell lerántani és vége a diktatúrának.

Innentől kezdve már tudjátok, hogy akik nem így vezetik le az alaptörvény érvénytelenségét és Vörös Imrére, Bárándy Györgyre, Fleck Zoltánra, Karsai Dánielre, Róna Péterre hivatkoznak az valójában kinknek a szekerét tolják.

 

UI.: A rend-szerváltók facebook csoportról írtam (cikk), mert gyanúsan átvette az alaptörvény érvénytelensége vonalat, elvéve a staféta botot ennek szellemi atyjától, de már kibújt a szög a zsákból, mert míg múltkor helyesen írta vezette le az érvénytelenségét (átemelte Tibor és az én írásaimból), már a honlapján a Vörös Imre levezetését közli, aki a kizárólagos hatalom birtoklásával indokolja az alaptörvény SEMMISSÉGÉT, de nem érvénytelenségét. A  semmis az nem jogi fogalom így nem lehet szaván fogni. Itt  a honlapjukon az alaptörvény érvénytelensége az INFORMÁCIÓ menüpont almenüjében.  Közvetlen link 

Nyilván nem nézte meg, ezért nem tudja, hogy Vörös Imrééknek már megvan a válasza arra a videóban, hogy esküszegést követtek el a képviselők, azért hivatkozik egy régi írására.

Az Igazságügyi Minisztérium kiadványa a nemzetgyűlést is kizárja, hiszen technikailag nem oldható meg, hogy az egész népet tájékoztassák és alkotmányozzanak. A 100 ezer és a nyilatkozat megint egy Tibor koppintás, de már úgy kivitelezve, ahogy nem lehet. Látható hogy a hatalom ügynökei jól behálózták a csoportokat.

Hogy mit akar Tibor a jogi fórum után? Ez attól függ mit reagál a hatalom, ahogy itt is írtam. Ha elég sok jogtudatos embert tudunk az ügy mögé állítani, akkor kénytelen tárgyalásokba kezdeni a diktatúra felszámolására. Addig szakértői kormány. Értsük meg, a gazdaságunk nem a kormány miatt működik, hanem azért mert mi dolgozunk, termelünk. Van élelmiszer és tudunk hol lakni. Ha már nem a nép ellen működtetik már jobban állunk. Akkor sem történt semmi, amikor hetekig nem volt kormányunk az MSZP kormányzása alatt. A lényeg, hogy el legyen távolítva a diktatúra és vele a cenzúra és fel lehet világosítani az embereket. A háttérhatalom legrosszabb rémálma, az öntudatos, jogtudatos emberek összefogása.

VIGYÁZZUNK KIBEN BÍZUNK MEG, MERT EZEK CSŰRIK CSAVARJÁK A SZAVAKAT!

Máté 10
34 Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot.
35 Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával.
36 Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. 37 Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint
engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám.
38 Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. 39 Aki meg akarja találni
életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.

Mert Jézus az igazság és a kard, amit hozott, az az igazság kardja. Használd hát, és harcolj az
igazságért, hogy méltó legyél hozzá!

Segítsd a felvilágosítást egy megosztással!

Egy hozzászólás

  • Kelényi Mária

    Egyszerű, sokat megélt ember vagyok.
    Nagyon szeretném, hogy egyszer végre győzzön az igazság. Szeretném, ha politikusaink mindannyiunk életének jobbításáért dolgoznának.
    Az önök tevékenysége talán talál utat erre.🙂

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük